Instytut Filologii Klasycznej ma ogromną przyjemność i zaszczyt poinformować, że

Ks. dr hab. Tadeusz Gacia, prof. KUL

jako jedyny Polak został wyróżniony w prestiżowym międzynarodowym konkursie CERTAMEN SALESIANUM, w którym polem rywalizacji jest latinitas viva. Wyróżnienie zostało przyznane w kategorii: proza łacińska za tekst 

Antibarbarus sive de laudibus Georgii praeclari Latinitatis in Polonia cultoris dissertatiuncula brevis

  certaminis_salesiani_victores_renuntiantur

 

Autor: Joanna Wiatr
Ostatnia aktualizacja: 25.08.2017, godz. 09:29 - Joanna Wiatr