Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

oraz

Instytut na rzecz Państwa Prawa

serdecznie zapraszają na  seminarium otwarte poświęcone wyrokowi
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z 30.10.2012 r. w sprawie

P. and S. v. Poland

(Application no. 57375/08, tzw. sprawa "Agaty")

 

Seminarium odbędzie się dnia 23 listopada 2012 r. w godz. 12.00-14.00
w Collegium Iuridicum KUL (sala CI-204) przy ul. Spokojnej 1 w Lublinie.

 

Ramowy Program Seminarium

1.      Otwarcie seminarium i przedstawienie uczestników

2.      Stan prawny w zakresie dopuszczalności przerywania ciąży w Polsce

3.      Stan faktyczny w sprawie (wersja ze skargi w kontekście ustaleń faktycznych)

4.      Amicus curiae brief przesłany do ETPCz przez Instytut na rzecz Państwa Prawa

5.      Stanowisko rządu (udział przedstawiciela MSZ nie potwierdzony)

6.      Streszczenie wyroku Trybunału stwierdzającego naruszenie art. 8 EKPCz (prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego naruszone poprzez utrudnienie dostępu do legalnej aborcji oraz ujawnienie danych osobowych), art. 5 ust. 1 EKPCz (prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego), art. 3 EKPCz (zakaz nieludzkiego lub poniżającego traktowania)

7.      Warunki złożenia odwołania do Wielkiej Izby i próba odpowiedzi "co dalej".

 

Do udziału w seminarium zostali zaproszeni m.in. : Prof. Krzysztof Wiak (Prodziekan WPPKiA), Dr Olgierd Pankiewicz (Adwokat, Wrocław), Dr Małgorzata Wąsek-Wiaderek (KUL), Dr Tomasz Sieniow (KUL, Instytut na rzecz Państwa Prawa), Ks. Krzysztof Podstawka,  przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Spraw Zagranicznych (udział niepotwierdzony).

 

Ze względów organizacyjnych prosimy o przesłanie zgłoszenia chęci wzięcia udziału w seminarium na adres (tsieniow@panstwoprawa.org).

 

Program seminarium

Autor: Tomasz Sieniow
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2012, godz. 01:23 - Tomasz Sieniow