Szanowni Państwo!

Otwierając uroczystość wręczenia wyróżnienia Gratae Memoriae Signum Universitatis, chciałbym wszystkich Państwa powitać. Szczególnie serdecznie, z wielką atencją i szacunkiem witam dzisiaj w murach Uczelni naszego gościa honorowego, bohatera dzisiejszej ceremonii, Pana Profesora Georges’a Jacques’a. W imieniu całej wspólnoty akademickiej witam w naszym gronie wybitnego uczonego, profesora, humanistę, znakomitego znawcę literatury francuskiej.

 

Szanowny Panie Profesorze!

Wdzięczny jestem, że zechciał Pan przyjąć zaproszenie na dzisiejszą uroczystość uhonorowania Pana odznaczeniem, które nadajemy przyjaciołom i osobom blisko związanym z naszą Alma Mater. Wręczając wyróżnienie Gratae Memoriae Signum Universitatis, czyli znak wdzięcznej pamięci Uniwersytetu, wyrażamy tym samym szacunek i uznanie dla Pana za zaangażowanie we współpracę pomiędzy L’Université Catholique de Louvain i Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Chcemy podziękować za Pana pomoc i życzliwość, a szczególnie za wkład w rozwój naukowy Instytutu Filologii Romańskiej naszego Uniwersytetu. Dzisiejsza uroczystość jest także doskonałą okazją do wyrażenia uznania i podziwu dla Pana naukowych osiągnięć.

 

Szanowni Państwo!

Kończąc, chciałbym zadedykować Panu Profesorowi, a także nam wszystkim, słowa skierowane przez patrona naszej Uczelni papieża Jana Pawła II do ludzi nauki: „Człowiek ma żywą świadomość, iż prawda jest poza i «ponad» nim samym. Człowiek prawdy nie tworzy, ale ona sama się przed nim odsłania, gdy jej wytrwale szuka. Poznanie prawdy rodzi jedyną w swym rodzaju duchową radość (gaudium veritatis). [..] Życzę [...], aby chwil takich [...] było jak najwięcej! W tym przeżyciu radości z poznania prawdy – gaudium veritatis – można widzieć także jakieś potwierdzenie transcendentnego powołania człowieka, wręcz jego otwarcia się na nieskończoność”.