Projekt „Wysokiej Jakości Staże kluczem do kariery studentów WNH KUL” jest dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Czas trwania projektu: 01.05.2016 r. - 31.03.2018 r.

 Budżet projektu: 1 992 198,00 PLN, w tym 1 932 432,06 PLN dofinansowania z Funduszy Europejskich.

Autor: Piotr Siemaszko
Ostatnia aktualizacja: 02.06.2016, godz. 12:45 - Piotr Siemaszko