Serdecznie zapraszamy studentów/tki ostatniego roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunków: filologii angielskiej, germańskiej, romańskiej, słowiańskiej, polskiej oraz historii i historii sztuki do udziału w płatnych stażach w ramach projektu „Wysokiej Jakości Staże kluczem do kariery studentów WNH KUL” dofinansowanego z Funduszy Europejskich, który jest realizowany w okresie od 01.05.2016 r. do 31.03.2018 r.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 1 992 198,00 PLN

 

Celem projektu jest podniesienie do III.2018 roku  oczekiwanych przez pracodawców  kompetencji i praktycznych umiejętności oraz zdobycie doświadczenia zawodowego przez 221 studentów/tek kierunków: filologia angielska, filologia germańska, filologia polska, filologia słowiańska, filologia romańska, historia oraz historia sztuki WNH KUL dzięki stażom wysokiej jakości.

 

Projekt przewiduje realizację 3-MIESIĘCZNYCH PŁATNYCH STAŻY w wymiarze: 120 godz./m-c (3,4 etatu) i 168 godz. /m-c (etat).  Staże będą odbywały się w przedsiębiorstwach, instytucjach państwowych/samorządowych,  kultury, organizacjach non-profit, w szczególności z branż istotnych dla rozwoju województwa lubelskiego/kraju.

 

W trakcie odbywania stażu każdemu  studentowi/tce przysługuje stypendium w wysokości 2.000,00 zł brutto/miesiąc.  Dodatkowo, osobom, które będą odbywały staż poza miejscem zamieszkania przysługuje refundacja kosztów zakwaterowania w wysokości do 360, 00 zł brutto/miesiąc.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu:

BIURO PROJEKTU:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
Collegium Norwidianum, s. 201 (II piętro)

tel. +48 81 445 42 82,

www.kul.pl/stazewnh 

 

Autor: Olga Żarska-Stępień
Ostatnia aktualizacja: 06.12.2016, godz. 10:07 - Olga Żarska-Stępień