Głównym celem projektu „Wysokiej Jakości Staże kluczem do kariery studentów WNH KUL” jest podniesienie do 31 marca 2018 roku oczekiwanych przez pracodawców kompetencji i praktycznych umiejętności oraz zdobycie doświadczenia zawodowego przez 221 studentów/tek (160 kobiet/61 mężczyzn) ostatniego roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunków: filologia angielska, germańska, polska, romańska, słowiańska, historia oraz historia sztuki WNH KUL.

 

Czas trwania projektu: 01.05.2016 r. - 31.03.2018 r.

 

Budżet projektu: 1 992 198,00 PLN, w tym 1 932 432,06 PLN dofinansowania z Funduszy Europejskich.

Autor: Piotr Siemaszko
Ostatnia aktualizacja: 06.04.2018, godz. 11:56 - Piotr Siemaszko