Głównym celem projektu „Wysokiej Jakości Staże startem do kariery studentów kierunków: bezpieczeństwo narodowe i stosunki międzynarodowe KUL” jest jest podniesienie do III.2018 roku oczekiwanych przez pracodawców kompetencji i praktycznych umiejętności oraz zdobycie doświadczenia zawodowego przez 104 studentów/tki (54 kobiet/ 50 mężczyzn) kierunkach Bezpieczeństwo Narodowe i Stosunki Międzynarodowe Wydziały Nauk Społecznych KUL dzięki stażom wysokiej jakości.

 

Czas trwania projektu: 01.05.2016 r. - 31.03.2018 r.

 

Budżet projektu: 992 189,40 PLN, w tym 962 423,71 PLN dofinansowania z Funduszy Europejskich.

Autor: Piotr Siemaszko
Ostatnia aktualizacja: 06.04.2018, godz. 11:57 - Piotr Siemaszko