Projekt „Wysokiej Jakości Staże startem do kariery studentów kierunków: bezpieczeństwo narodowe i stosunki międzynarodowe KUL” jest dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Czas trwania projektu: 01.05.2016 r. - 31.03.2018 r.

Budżet projektu: 1 269 739,80 PLN, w tym 1 231 647,61 PLN dofinansowania z Funduszy Europejskich.

 

Autor: Piotr Siemaszko
Ostatnia aktualizacja: 02.06.2016, godz. 13:06 - Piotr Siemaszko