Biotechnologia energia jutra

 

 

REFERATY PLENARNE 

na

 I OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ „BIOTECHNOLOGIA - ENERGIA JUTRA”

 która odbędzie się w dniach 19 – 20 października 2017 w Lublinie 

wygłoszą:

 

PROF. DR HAB. ZOFIA STĘPNIEWSKA

Kierownik Katedry Biochemii i Chemii Środowiska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  

 

PROF. DR HAB. RYSZARD SZYSZKA

Dziekan Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Kierownik Katedry Biologii Molekularnej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

PROF. DR HAB. ANDRZEJ DERDZIUK OFMCAP.

Instytut Teologii Moralnej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

PROF. DR HAB ADAM JAWORSKI

Instytut Mikrobiologii Uniwersytetu Łódzkiego

Instytut Nauk o Zdrowiu, Społecznej Akademia Nauk

"Mikrobiom przewodu pokarmowego (microbiota GI) człowieka – w zdrowiu i w chorobie'

 

PROF. DR HAB. N. FARM. MONIKA WAKSMUNDZKA-HAJNOS 

Katedra Chemii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

DR HAB. PROF. UMCS ANNA JAROSZ-WILKOŁAZKA           

Zakład Biochemii, Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie

"Od grzybni do kłębka - synteza barwników tekstylnych"

 

DR HAB. MAŁGORZATA PLESZCZYŃSKA

Zakład Mikrobiologii Przemysłowej, Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie

„Enzymy w higienie jamy ustnej”

 

DR HAB. ADAM BOWNIK

Katedra Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

„Znaczenie zwierząt modelowych w biotechnologii”

 

DR AGATA PRZEKORA 

Katedra i Zakład Biochemii i Biotechnologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

„Inżynieria tkankowa - nowoczesna strategia regeneracji tkanki kostnej"

 

DR DARIUSZ KASPRZYCKI

 Katedra Prawa Własności Intelektualnej, Uniwersytet Jagielloński

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 05.07.2017, godz. 09:55 - Anna Pytlak