9 czerwca 2015 –  promocje doktorskie na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL - oprawa muzyczna,

11 czerwca 2015 – wręczenie Księgi Pamiątkowej p. prof. Józefowi Fertowi - oprawa muzyczna,

12 czerwca – Święto Patronalne KUL - oprawa muzyczna Mszy św. i uroczystości  w auli im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego KUL,

13 czerwca 2015 – Walne Zebranie TPKUL - oprawa muzyczna Mszy św. i koncert w auli Kolegium Jana Pawła II,

18 czerwca 2015 – Promocje doktorskie na Wydziale Nauk Społecznych KUL - oprawa muzyczna.