W poniedziałek 14 kwietnia 2014 r. w Trybunale Koronnym w Lublinie odbyło się uroczyste otwarcie wystawy zatytułowanej „Jan Paweł II – dar Polski dla świata” przygotowanej przez KUL w związku z kanonizacją Patrona uczelni. To lubelskie wydarzenie zainicjowało ekspozycje zarówno w kraju, jak i za granicą.

Jeszcze tego samego dnia taka sama wystawa została otwarta w ratuszu w kanadyjskim Windsor – mieście partnerskim Lublina, zaś na 30 kwietnia planowany jest wernisaż w Parlamencie Federalnym w Ottawie. Ponadto wystawa gościć będzie na Uniwersytecie w Ottawie (University of Ottawa), a także w Stanach Zjednoczonych (m.in. w Chicago).

Przedsięwzięcie ma nie tylko walor ściśle edukacyjny, ale jest także unikatową promocją naszego kraju, miasta i uczelni. Stanowi owoc zespołowej pracy koordynowanej przez Uniwersytet Otwarty KUL. Powstała we współpracy z Urzędem Miasta Lublin, Towarzystwem Przyjaciół KUL oraz Polish Canadian Business and Professional Association of Windsor. Patronat nad wystwą objęli: Marszałek Senatu RP pan Bogdan Borusewicz, Metropolita Krakowski Kardynał Stanisław Dziwisz, Prezydent Miasta Lublin pan Krzysztof Żuk oraz Metropolita Lubelski Arcybiskup Stanisław Budzik.