W poniedziałek 14 kwietnia 2014 r. w Trybunale Koronnym w Lublinie odbyło się uroczyste otwarcie wystawy zatytułowanej „Jan Paweł II – dar Polski dla świata” przygotowanej przez KUL w związku z kanonizacją Patrona uczelni. To lubelskie wydarzenie zainicjowało ekspozycje zarówno w kraju, jak i za granicą.

Jeszcze tego samego dnia bliźniacza wystawa została otwarta w ratuszu w kanadyjskim Windsor – mieście partnerskim Lublina, zaś 30 kwietnia odbył się wernisaż w Parlamencie Federalnym w Ottawie. Za oceanem wystawa gościła do tej pory również na Uniwersytecie w Ottawie (University of Ottawa) oraz w Stanach Zjednoczonych (m.in. w kilku parafiach w Chicago), natomiast  10  czerwca nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy w Parlamencie Europejskim.

 

Przedsięwzięcie ma nie tylko walor ściśle edukacyjny, ale jest także unikatową promocją naszego kraju, miasta i uczelni. Stanowi owoc zespołowej pracy koordynowanej przez Uniwersytet Otwarty KUL. Powstała we współpracy z Urzędem Miasta Lublin, Towarzystwem Przyjaciół KUL oraz Polish Canadian Business and Professional Association of Windsor. Patronat nad wystawą objęli: Marszałek Senatu RP pan Bogdan Borusewicz, Metropolita Krakowski Kardynał Stanisław Dziwisz, Prezydent Miasta Lublin pan Krzysztof Żuk oraz Metropolita Lubelski Arcybiskup Stanisław Budzik.