Wystawa zatytułowana „Jan Paweł II – dar Polski dla świata” przygotowana w ubiegłym roku przez nasz Uniwersytet w związku z kanonizacją Patrona uczelni gości w Senacie Rzeczpospolitej Polskiej. Uroczysty wernisaż odbył się 15 kwietnia. Wszyscy odwiedzający budynki Senatu będą mieli okazję obejrzeć wystawę do 24 kwietnia.

Po raz pierwszy wystawa została zaprezentowana 14 kwietnia 2014 r. w Trybunale Koronnym w Lublinie oraz – równolegle – w ratuszu w kanadyjskim Windsor, mieście partnerskim Lublina. Wydarzenia te zainicjowały liczne ekspozycje zarówno w kraju, jak i za granicą (m.in. w Parlamencie Federalnym w Ottawie, Parlamencie Europejskim, Konsulacie Generalnym RP w Toronto i ośrodkach polonijnych USA i Kanady).

Przedsięwzięcie ma nie tylko walor ściśle edukacyjny, ale jest także unikatową promocją naszego kraju, miasta i uczelni. Stanowi owoc zespołowej pracy koordynowanej przez Uniwersytet Otwarty KUL. Powstała we współpracy z Urzędem Miasta Lublin, Towarzystwem Przyjaciół KUL oraz Polish Canadian Business and Professional Association of Windsor. Patronat nad wystawą objęli: Marszałek Senatu RP pan Bogdan Borusewicz, Metropolita Krakowski Kardynał Stanisław Dziwisz, Prezydent Miasta Lublin pan Krzysztof Żuk oraz Metropolita Lubelski Arcybiskup Stanisław Budzik.