Rektor KUL, ks. prof. Antoni Dębiński

i

dr Katarzyna Mieczkowska-Czerniak,

Dyrektor Muzeum Lubelskiego w Lublinie

zapraszają na wystawę

Matejko, Chełmoński, Pankiewicz i inni.

Akwarele, pastele, rysunki, i grafiki ze zbiorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła

 Ekspozycja wystawy będzie miała miejsce w Muzeum Lubelskim w Lublinie

od 30 stycznia do 28 lutego 2016 r.

 

 

 

 

Wystawa prezentuje prace znakomitych polskich malarzy i rysowników oraz wybitnych grafików europejskich. W Lublinie pokazywane są po raz pierwszy. Jest to wydarzenie szczególnie ważne w przededniu wielkich obchodów – 700-lecia Lublina (2017 rok) i 100-lecia KUL (2018 rok) oraz przypadającej w bieżącym roku 110. rocznicy powstania Muzeum Lubelskiego. Wystawa wpisuje się zatem w ważny czas rocznicowy i jest przypomnieniem wkładu najstarszej wyższej uczelni Lublina w rozwój kulturowy i intelektualny miasta, regionu i kraju.

 

Wystawa prezentuje fragment zbiorów artystycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, założonego w 1918 r. w celu kształcenia i prowadzenia badań w duchu równowagi pomiędzy nauką i wiarą. Ważne miejsce w tym procesie zajmowały uniwersyteckie zbiory sztuki. W roku 1932 ksiądz kanonik Jan Władziński (1861–1935), znany w środowisku lubelskim patriota, społecznik, a także „skrzętny zbieracz pamiątek historycznych i stylowych okazów z różnych zakątków kraju”, ofiarował lubelskiej uczelni swoją bogatą kolekcję. Obok obrazów, rzeźb i wyrobów rzemiosła artystycznego znalazły się w niej przedmioty o charakterze sentymentalno-patriotycznym, numizmaty i militaria, a nawet osobliwe twory natury.

 

Pomyślne czasy Muzeum skończyły się wraz z wybuchem II wojny światowej. W grudniu 1939 r. zbiory zostały zajęte przez Niemców i – jak się wydaje – utracone bezpowrotnie.

 

W odradzającym się po wojnie Uniwersytecie nie zapomniano o przedwojennych tradycjach muzealnych. Dzięki zaangażowaniu władz uczelni oraz niezwykłej ofiarności instytucji kościelnych i osób prywatnych na przestrzeni ostatnich osiemdziesięciu lat udało się zgromadzić przeszło 1700 obiektów.

 

Zbiory zorganizowane zostały według zasad i standardów muzealnych. Ich nadrzędnym zadaniem jest pełnienie roli warsztatu dydaktyczno-badawczego – pracownicy naukowi prowadzą zajęcia laboratoryjne i ćwiczeniowe ze studentami historii sztuki z zakresu konserwacji, muzealnictwa, inwentaryzacji i ochrony zabytków. Dzięki owocnej współpracy z muzeami bogate zbiory sztuki KUL mogą być prezentowane szerokiej publiczności.

 

 

 

Na kolekcję graficzną KUL składają się 222 prace wykonane w różnych technikach. W zbiorze najliczniej reprezentowane są dzieła z daru Olgi i Tadeusza Litwińskich, obejmujące rysunki i ryciny tak wybitnych artystów, jak: Piotr Michałowski, Stanisław Chlebowski, Juliusz Holzmüller, Mieczysław Jakimowicz, Kazimierz Podsadecki i inni. Pod względem artystycznym nie ustępują im prace z kolekcji Stanisławy i Tadeusza Witkowskich, wśród których na szczególną uwagę zasługują dzieła: Jana Matejki, Józefa Chełmońskiego, Michała Borucińskiego, Leona Wyczółkowskiego, oraz zespół 17 fantazji na temat architektury polskiej Stanisława Noakowskiego i zainspirowane nimi 3 rysunki realnych budowli autorstwa samego donatora. Akwarelę Kwiaty w wazonie Józefa Pankiewicza kolekcja zawdzięcza legatowi Joanny Gliwy, natomiast zespół 15 akwarelowych prac Nikifora Krynickiego pochodzi ze spuścizny po ks. prof. Władysławie Smoleniu, wieloletnim opiekunie zbiorów muzealnych KUL. W przypadku grafiki warto wspomnieć przekaz Krystyny Hartleb, obejmujący 20 pozycji, w tym przykłady rycin europejskich tak znanych artystów, jak Willem Jacobsz. Delff czy Dominicus Custos. Ciekawa jest też donacja prezydenta Lecha Wałęsy (1995 r.), na którą składają się przykłady grafiki rodzimej i obcej pochodzące głównie z darów dyplomatycznych.

 

W skład przedwojennych zbiorów muzealnych KUL wchodziło kilkaset rysunków, sztychów, map, ilustracji i „świętych obrazków”. Niefachowo sporządzony spis muzealiów, a także nad wyraz skromna liczba przekazów ikonograficznych uniemożliwiają poszukiwanie zaginionych obiektów. Z dzisiejszej perspektywy trudno określić dokładną liczbę dzieł. Nie można też nic powiedzieć o wartościach artystycznych tych prac. Tylko w przypadku dwóch rysunków wymienione zostały nazwiska ich twórców – Władysław Barwicki i Konstanty Kietlicz-Rayski.

 

O wysokiej randze artystycznej kolekcji graficznej KUL świadczy obecność prac najznakomitszych przedstawicieli malarstwa, rysunku i grafiki. Prace na papierze ze zbiorów KUL prezentowane są w Lublinie po raz pierwszy.

 

 

Kuratorzy wystawy:

Renata Bartnik, starszy kustosz,

Gabinet Rycin Muzeum Lubelskiego

dr Krzysztof Przylicki, kurator zbiorów muzealnych KUL.

 

 

Więcej informacji

Galeria zdjęć

`

 

Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 22.01.2016, godz. 14:28 - Ireneusz Marciszuk