W poniedziałek 14 kwietnia 2014 r. o godzinie 17.00 w Trybunale Koronnym w Lublinie będzie miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy zatytułowanej „Jan Paweł II - dar Polski dla świata” przygotowanej przez nasz uniwersytet w związku z kanonizacją Patrona uczelni. Stanie się to początkiem wydarzenia, które zaistnieje nie tylko w Polsce, ale też i za granicą.

Trójjęzyczna wersja wystawy tego samego dnia zostanie otwarta w ratuszu w kanadyjskim Windsor – mieście partnerskim Lublina, natomiast 30 kwietnia w Parlamencie Federalnym w Ottawie odbędzie się oficjalna inauguracja przedsięwzięcia na Kanadę. Ponadto wystawa gościć będzie na Uniwersytecie w Ottawie (University of Ottawa), a także w Stanach Zjednoczonych (m.in. w Chicago).

Wystawa, będąca owocem zespołowej pracy koordynowanej przez Uniwersytet Otwarty KUL, powstała we współpracy z Urzędem Miasta Lublin, Towarzystwem Przyjaciół KUL oraz Polish Canadian Business and Professional Association of Windsor. Patronat nad przedsięwzięciem – mającym nie tylko walor ściśle edukacyjny, ale także będący unikatową promocją naszego kraju, miasta i uczelni – objęli: Marszałek Senatu RP pan Bogdan Borusewicz, Metropolita Krakowski Kardynał Stanisław Dziwisz, Prezydent Miasta Lublin pan Krzysztof Żuk oraz Metropolita Lubelski Arcybiskup Stanisław Budzik.