Ojcowie Dominikanie z Lublina,

Instytut Historii Sztuki KUL

oraz autorzy zapraszają

6 maja 2016 r., w piątek,

na godz. 17.00

do klasztornych krużganków na wernisaż wystawy pt.:

"Zabytki na karpackich bezdrożach"

Czas trwania wystawy: 3 - 31 maja 2016 r.

Miejsce ekspozycji: Krużganki Klasztoru OO. Dominikanów w Lublinie.

godziny: od  10.00 – 18.00

 

 

 

 

Wystawa pokazuje fotografie z lat 60-tych i 70-tych XX w., których autorami są dr Barbara Tondos i Jerzy Tur (Wojewódzki Konserwator Zabytków w Rzeszowie w latach 1956-65), dokumentujące ówczesny stan zachowania części cerkwi z Podkarpacia, ale także ówczesny krajobraz kulturowy...

 

 

Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 03.05.2016, godz. 13:15 - Ireneusz Marciszuk