W dniach 18-25 października 2015 r.

w Gmachu Głównym KUL

przy Al. Racławickich 14 (hol na I piętrze) w godzinach otwarcia Uniwersytetu

dostępna będzie wystawa

Utracone na zawsze?

Przedwojenne Muzeum Uniwersyteckie im. Księdza Kanonika

Jana Władzińskiego

 Tegorocznej uroczystej inauguracji roku akademickiego 2015/2016 w KUL towarzyszyć będzie niezwykła wystawa pt. „Utracone na zawsze? Przedwojenne Muzeum Uniwersyteckie im. Księdza Kanonika Jana Władzinskiego”, która stanowić będzie pierwszą próbę oszacowania strat naszej Uczelni w zakresie sztuki.

Muzeum Uniwersyteckie KUL powstało 83 lata temu (oficjalne otwarcie nastąpiło podczas inauguracji roku akademickiego 1932/1933, w niedzielę 9 października) w wyniku kolekcjonerskiej pasji księdza kanonika Jana Władzińskiego (1861-1935), znanego w środowisku lubelskim patrioty i społecznika, jednego ze współzałożycieli Muzeum Lubelskiego.

II wojna światowa okrutnie obeszła się ze zgromadzonymi w KUL kolekcjami. Już w grudniu 1939 r. padły one łupem Niemców i do dziś uznawane są zaginione. Trudno powiedzieć, co dokładnie stało się ze zrabowanymi muzealiami. Istnieje pewne prawdopodobieństwo, że Niemcy zdeponowali je w dawnym gmachu Muzeum Lubelskiego przy ul. Narutowicza 4. Taki bieg wydarzeń zdaje się potwierdzać fakt, że wśród kart ewidencyjnych, dokumentujących skonfiskowane przez Niemców dzieła sztuki, znalazło się także kilka sporządzonych dla zabytków z dawnej kolekcji KUL, czy wreszcie obecność w zbiorach tej instytucji czterech obiektów z daru ks. Władzińskiego dla KUL, odkrytych podczas kwerendy w 2013 r. i restytuowanych do KUL w 2015 r. (do momentu wyjaśnienia spraw własnościowych obiekty pozostaną depozytem Muzeum Lubelskiego w Lublinie w zbiorach muzealnych KUL).

Na wystawie zaprezentowanych zostanie pięć ocalałych dzieł sztuki, a także oryginalne dokumenty (archiwalne fotografie, spisy muzealiów, akty notarialne oraz niemieckie karty ewidencyjne). Aranżacja wystawy stanowić będzie rekonstrukcję przedwojennego wnętrza Muzeum Uniwersyteckiego, zlokalizowanego pierwotnie w Sali Stroynowskich (ob. sala 244 w Gmachu Głównym KUL).
Należy mieć nadzieję, że zakrojona na szeroką skalę akcja informacyjna (wystawa, katalog, a w niedalekiej przyszłości strona internetowa), przyczyni się do odnalezienia kolejnych zabytków.

 


Koncepcja i scenariusz wystawy:

dr Krzysztof Przylicki, kurator Pracowni Zbiorów Muzealnych
Projekt aranżacji:

Anna Kowalczyk, Pracownia Multimedialna KUL

Eksponatów na wystawę użyczyły:
Muzeum Lubelskie w Lublinie
Archiwum Uniwersyteckie KUL
Biblioteka Uniwersytecka KUL

 

/ZDJĘCIA/

/ZDJĘCIA Z WYSTAWY/

/AKF/

Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 28.10.2015, godz. 12:11 - Ireneusz Marciszuk