W najbliższą sobotę 10 października o godzinie 19.30

zapraszamy do Wieży Trynitarskiej na wernisaż wystawy

 

CENNE CZY NIECHCIANE?

Witraże kościołów województwa lubelskiego

 

Wystawa towarzyszy IX konferencji naukowej

WITRAŻE - DZIEDZICTWO CENNE CZY NIECHCIANE?

Organizowanej przez

Stowarzyszenie Miłośników Witraży Ars Vitrae Polona z Krakowa

i

Instytu Historii Sztuki KUL.

 

Autorami wystawy są:

dr Monika Rzepiejewska (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie),

Ireneusz Marciszuk (IHS KUL),

Tomasz Mroczek,

autorem komentarzy:

Katarzyna Tur – Marciszuk (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie).

 

Wystawa jest wynikiem działalności Stowarzyszenia Miłośników Witraży "Ars Vitrae Polona", które regularnie organizuje sesje naukowe w różnych miejscach Polski. Sprzyja to rozwojowi wiedzy i zainteresowań tymi dziełami sztuki. Urzeczeni witrażami autorzy wystawy, prowadząc wstępne rozpoznanie ich występowania na terenie województwa lubelskiego, poszukiwali również informacji na temat czasu powstania, wytwórni oraz autorów projektów.

Zaprezentowane fotografie pokazują witraże, które przetrwały pierwszą i drugą wojnę światową, ewentualnie zostały po tych tragicznych wydarzeniach odrestaurowane. Powstały one na przełomie XIX i XX w., kiedy to nasilił się ruch budowlany kościołów neogotyckich. Nowe świątynie były wtedy projektowane wraz z wyposażeniem ruchomym, wystrojem architektonicznym i witrażowymi przeszkleniami okien.

 

Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 20.10.2015, godz. 10:56 - Ireneusz Marciszuk