Wystawa zbiorów sztuki KUL w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

 

Wystawa w Muzeum w Kozłówce - plakatKs. prof. Antoni Dębiński, Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Pan Krzysztof Kornacki, Dyrektor Muzeum Zamoyskich w Kozłówce zapraszają na wystawę zbiorów sztuki KUL - Ex Thesauro Universitatis - w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

 

Patronat honorowy nad wystawą objął JE Abp Stanisław Budzik, Metropolita Lubelski Wielki Kanclerz KUL.

 

Wystawa czynna: 12 kwietnia - 31 sierpnia 2013, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

 

Wystawa Ex Thesauro Universitatis ma na celu zaprezentowanie najcenniejszych dzieł sztuki należących do Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. U podstaw uniwersyteckich zbiorów sztuki leży hojna darowizna ks. kan. Jana Władzińskiego (1861-1935) z 1932 r. Przekazał on na rzecz Uczelni gromadzony latami „zbiór pamiątek historycznych i stylowych okazów z różnych zakątków kraju”. Licząca ponad 4.000 obiektów kolekcja uległa niemal całkowitemu rozproszeniu podczas II wojny światowej. W latach powojennych, dzięki determinacji władz KUL, a także licznym darowiznom, zbiory odrodziły się i liczą obecnie blisko 1.700 eksponatów.


Uniwersyteckie zbiory sztuki od prawie 60 lat pozostają pod opieką merytoryczną Instytutu Historii Sztuki KUL, stanowiąc doskonałą bazę dydaktyczną dla studentów. Wystawa w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce stworzy niepowtarzalną okazję do zapoznania się z mało znaną, a jakże cenną kolekcją. Stanowić będzie ona wybór najciekawszych obiektów z zakresu malarstwa, rzeźby i rzemiosła artystycznego. Na wystawie zaprezentowane zostaną obrazy i rysunki artystów polskich, od Jana Matejki do Jerzego Nowosielskiego oraz mistrzów włoskich i niderlandzkich od XVI do XVIII w., w tym jedno z najlepszych dzieł wybitnego manierysty flamandzkiego Martena I van Valckenborcha. Imponująco prezentować się będzie również zbiór rzeźby dawnej. Na szczególną uwagę zasługuje figura św. Katarzyny Aleksandryjskiej dłuta wybitnego późnośredniowiecznego rzeźbiarza - Jacoba Beinharta. Uwadze zwiedzających polecamy także znakomite przykłady wyrobów porcelanowych z czołowych manufaktur europejskich, zwłaszcza miśnieńskiej, wiedeńskiej i berlińskiej oraz piękne srebra, platery i brązy.

Krzysztof Przylicki
kurator wystawy

Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 25.03.2013, godz. 11:26 - Ireneusz Marciszuk