Dębiński Antoni, Dobro przekracza ocean, rozm. przepr. ks. Rafał Pastwa, „Gość Niedzielny”, "Gość Lubelski" 28 X 2018 r., s. III.

Dębiński Antoni, 100 lat służby Bogu i Ojczyźnie, rozm. przepr. Wojtek Maślanka, Nowy Dziennik 6 X 2018 r., s. 44-45.

Dębiński Antoni, KUL znaczy wspólnota, rozm. przepr. Grażyna Stankiewicz, Lajf 23 III 2018 r.

Dębiński Antoni, KUL przyciąga swoją marką, rozm. przepr. Wojciech Brakowiecki, Polskie Radio Lublin 8 XII 2017 r.

Dębiński Antoni, Zwiększenie nakładów na naukę to kwestia rozstrzygająca, rozm. przepr. Tomasz Nieśpiał, Polskie Radio Lublin 16 X 2017 r.

Dębiński Antoni, Katolicki Uniwersytet Lubelski – marka rozpoznawalna nie tylko w Polsce, rozm. przepr. Marcin Przeciszewski, KAI 9 X 2017 r.

Dębiński Antoni, Zrobić wszystko, by unieważnić wyroki na mojego poprzednika!, rozm. przepr. Marzena Krupa, KAI 10 IX 2017 r.

Dębiński Antoni, Droga do wyzwalania człowieczeństwa, rozm. przepr. Rafał Pastwa, "Gość Niedzielny. Gość Lubelski", 19 III 2017 r., s. VI-VII.

Dębiński Antoni, KUL mógł się nie odrodzić po wojnie, rozm. przepr. Tomasz Krzyżak, "Rzeczpospolita" 29 I 2017 r.

Dębiński Antoni, O ks. Wincentym Granacie - teologu-Soboru, rozm. przepr. Alina Petrowa, KAI 12 II 2016 r.

Dębiński Antoni, Misja KUL – wciąż aktualna?, rozm. przepr. Marzena Krupa, „Przegląd Uniwersytecki", nr 2 2016, s. 6-12.

Dębiński Antoni, KUL od niemal 100 lat służy Polsce i Kościołowi, rozm. przepr. Marcin Przeciszewski, „Wiadomości KAI” 25 X 2015 r., s. 20-24.

Dębiński Antoni, Podąża wszystkimi drogami wiedzy, rozm. przepr. Lidia Dudkiewicz, „Niedziela” 18 X 2015 r., s. 26-27.

Dębiński Antoni, Hrabina Potulicka, niezwykła arystokratka, zasłużona na rzecz KUL, rozm. przepr. Marcin Przeciszewski, KAI 13 IV 2015 r.

Dębiński Antoni, Wspierajmy uczelnię, która jest naszym wspólnym dobrem!, rozm. przepr. Marcin Przeciszewski, KAI 31 III 2015 r.

Dębiński Antoni, Uniwersytet nie może być gettem, rozm. przepr. ks. Rafał Pastwa, „Gość Niedzielny”, "Gość Lubelski" 19 II 2015 r., s. III.

Dębiński Antoni, Jedyny katolicki?, rozm. przepr. ks. Henryk Zieliński, „Idziemy” 8 VI 2014 r., s. 28-29.

Dębiński Antoni, Z wizytą u Polaków na Wschodzie i Zachodzie, rozm. przepr. Marzena Krupa, "Przegląd Uniwersytecki", nr 4 2013, s. 7-8.

Dębiński Antoni, Tradycja czy nowoczesność?, rozm. przepr. ks. Ireneusz Skubiś, „Niedziela” 31 III 2013, s. 24-26.

Uniwersytet katolicki a współczesność