Z wizytą u Polaków na Wschodzie i Zachodzie

Uniwersytet katolicki a współczesność

Dębiński Antoni, Tradycja czy nowoczesność?, rozm. przepr. ks. Ireneusz Skubiś, „Niedziela” 31 III 2013, s. 24-26.

Dębiński Antoni, Jedyny katolicki?, rozm. przepr. ks. Henryk Zieliński, „Idziemy” 8 VI 2014 r., s. 28-29.

Dębiński Antoni, Uniwersytet nie może być gettem, rozm. przepr. ks. Rafał Pastwa, „Gość Niedzielny”, "Gość Lubelski" 19 II 2015 r., s. III.

Dębiński Antoni, Podąża wszystkimi drogami wiedzy, rozm. przepr. Lidia Dudkiewicz, „Niedziela” 18 X 2015 r., s. 26-27.

Dębiński Antoni, KUL od niemal 100 lat służy Polsce i Kościołowi, rozm. przepr. Marcin Przeciszewski, „Wiadomości KAI” 25 X 2015 r., s. 20-24.

Dębiński Antoni, Misja KUL – wciąż aktualna?, rozm. przepr. Marzena Krupa, „Przegląd Uniwersytecki", nr 2 2016, s. 6-12.