INDYWIDUALNA ORGANIZACJA STUDIÓW:

 

 

Uchwała Senatu KUL w sprawie wprowadzenia zasad dyplomowania (od 1 października 2013 r.).

NOWELIZACJA: Uchwała Senatu KUL z dnia 28 listopada 2013 r.

 

 

REGULAMIN EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE FILOZOFII

Regulamin

 

 

SKŁADANIE PRACY DYPLOMOWEJ

Dokumenty, które należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Filozofii razem z trzema egzemplarzami pracy dyplomowej:

1) oświadczenie (oświadczenie generowane jest na platformie e-kul przy składaniu pracy w formie elektronicznej)

2) podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego

3) indeks wraz z kartą okresowych osiągnięć studenta

4) fotografie do dyplomu – 4 szt., format: 4,5 X 6,5 cm.

 

 

DYPLOM W JĘZYKU ANGIELSKIM

Na pisemny wniosek absolwenta Uniwersytet wydaje dodatkowy odpis dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język angielski

 

 

wzory podań

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 21.04.2016, godz. 16:15 - Anna Starościc