Warunki uzyskiwania zaliczeń i zdawania egzaminów w ramach IOS

- wzór harmonogramu    PRAKTYKI

 


 

UMOWA/SKIEROWANIE - nauki o rodzinie - PRAKTYKI ZAWODOWE PRAKTYKI 

Zarządzenie w sprawie zasad składania w formie elektronicznej egzemplarza pracy dyplomowej,
instrukcja przygotowania i sposób złozenia pracy dyplomowej w formie elektronicznej 
oraz oświadczenie potwierdzające samodzielność wykonania pracy

 

 
WORD

Podanie o dopuszczenie do egzaminu magisterskiego

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 23.01.2017, godz. 11:32 - Ewa Zięba