Warunki uzyskiwania zaliczeń i zdawania egzaminów w ramach IOS

- wzór harmonogramu    PRAKTYKI

 


 

UMOWA/SKIEROWANIE - nauki o rodzinie - PRAKTYKI ZAWODOWE PRAKTYKI

 

DZIENNIK PRAKTYK dla studentów dostępny jest w formacie PDF PRAKTYKI

Aby uzyskać format dotychczasowego Dziennika praktyk, dokument należy drukować wybierając opcję wydruku: Broszura.


 

Zarządzenie w sprawie zasad składania w formie elektronicznej egzemplarza pracy dyplomowej,
instrukcja przygotowania i sposób złozenia pracy dyplomowej w formie elektronicznej 
oraz oświadczenie potwierdzające samodzielność wykonania pracy

 

 
WORD

Podanie o dopuszczenie do egzaminu magisterskiego

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 29.06.2017, godz. 12:37 - Ewa Zięba