XII Tydzień Filozoficzny Z filozofii człowieka

 


(Człowiek wobec natury i kultury - strona)24- 27 lutego 1969

Poniedziałek, 24 II:

ks. doc. dr M. Kurdziałek - Człowiek jako mikrokosmos


Wtorek, 25 II:

doc. dr A. B. Stepień - Zagadnienie definicji człowieka

prof. Dr M. A. Krapiec - Jednostka a społeczeństwo


Środa, 26 II:

Mgr A. Stanowski - Rola obiektywizacji w rozwoju indywidualnym i społecznym człowieka

prof. dr Wł. Tatarkiewicz - Vita brevis - ars brevis


Czwartek, 27 II:

doc. dr Wł. Stróżewski - Człowiek jako twórca

 

Autor: Daniel Bielski
Ostatnia aktualizacja: 07.01.2009, godz. 12:56 - Daniel Bielski