XIV Tydzień Filozoficzny Zagadnienie tzw. „śmierci Boga" w myśli współczesnej 22-25 lutego 1971

 


S. dr hab. Z. J. Zdybicka - Zagadnienie tzw. „śmierci Boga" w myśli współczesnej

Ks. Dr hab. St. Kowalczyk - Hegel i Nietzsche - prekursorzy idei „śmierci Boga" we współczesnej filozofii


Ks. Prof. Dr St. Kamiński - Problem Absolutu na terenie filozofii scjentystycznej

Doc. Dr A. B. Stępień - Zagadnienie Boga w fenomenologii


Ks. Doc. Dr T. Styczeń - Czy Absolut jest warunkiem odpowiedzialności moralnej?

Tydzień zakończyły odczyty poświęcone zjawisku „sekularyzacji chrześcijaństwa" i teistycznego agnostycyzmu [(?)] we współczesnej teologii.
Ks. Doc. Dr Cz. Bartnik - temat nieznany
Ks. Dr W. Hryniewicz - temat nieznany

 

 

Autor: Daniel Bielski
Ostatnia aktualizacja: 16.02.2019, godz. 00:50 - Jarosław Moroz