W dniach 3-5 kwietnia Koło Naukowe Studentów Prawa KUL było gospodarzem XIV Tygodnia Prawników. Kolejne dni były poświęcone następującym tematom: Polska demokracja wczoraj, dziś, jutro; Wymiar sprawiedliwości w Polsce; Prawne aspekty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce