XL Tydzień Filozoficzny
Rozumieć prawdę
16-19 marca 1998Poniedziałek 16 marca

12.15 Masza Św. (homilia - Ks. Prof. J. Herbut)
15.00 Ks. Prof. A. Szostek - Prorektor KUL, A. Dobrzyński - Prezes Koła Filozoficznego Studentów KUL - Otwarcie tygodnia
15.30 Ks. Prof. A. Maryniarczyk - Veritas sequitur esse


Wtorek 17 marca

10.00 O. Prof. M. A. Krąpiec - Jak rozumieć prawdę?
12.00 Ks. Prof. A. Szostek - Prawda-wolność-moralność
15.00 Dr hab. A. Szahaj - Prawda a postmodernizm
17.00 Dr A. Lekka-Kowalik, Ks. Dr H. Niemiec - Prawda w konflikcie z innymi wartościami?
19.00 Spotkanie przedstawicieli Kół Filozoficznych


Środa 18 marca

8.15 Msza Św.
10.00 Prof. W. Stróżewski - Istnienie i prawda
12.00 S. Prof. Z. Zdybicka - Religia wobec prawdy
15.00 Dr. hab. H. Kiereś - Prawda w humanistyce
17.00 Dr W. Dłubacz, Mgr K. Krajewski - Quaestiones quodlibetales
19.00 Uroczysta kolacja


Czwartek 19 marca

8.15 Msza Św.
9.00 Ks. Abp. Prof. J. Życiński - Realizm naukowy a koncepcja prawdy w naukach przyrodniczych
10.30 Prof. J. Jadacki, Dr T. Szubka - Analiza pojęcia prawdy
12.00 Prof. A. B. Stępień - Tomistyczna a fenomenologiczna teoria prawdy
14.00 Dr A. Buczek - Zakończenie Tygodnia

Autor: Daniel Bielski
Ostatnia aktualizacja: 07.12.2008, godz. 04:10 - Daniel Bielski