XLI Tydzień Filozoficzny
Ratio et fides
8-11 marca 1999Poniedziałek 8 marca

11.00 Msza Św. (homilia - O. Prof. E. I. Zieliński)
15.00 Ks. Prof. A. Szostek - Rektor KUL, Abp. Prof. J. Życiński, A. Dobrzyński - Prezes Koła Filozoficznego Studentów KUL - Otwarcie Tygodnia
15.30 Prof. A. B. Stępień - Pozycja rozumu w wiedzy ludzkiej
17.00 Prof. J. Czerkawski - Encyklika a zagadnienie filozofii chrześcijańskiej
19.00 Koncert filozoficzny


Wtorek 9 marca

8.15 Msza Św.
10.00 O. Prof. M. A. Krąpiec - Rozumieć wiedzę - rozumieć wiarę
12.00 S. Prof. Z. Zdybicka - Drogi poznania Boga w encyklice
15.00 Ks. Prof. J. Herbut - Prawda wobes Tajemnicy
16.30 Ks. Dr K. Kaucha, Mgr T. Rakowski, Mgr M. Walczak, Mgr J.Wojtysiak - Dyskusja panelowa:Wokół encykliki Fides et ratio
19.00 Promocja książki: Filozofia brytyjska u schyłku XX wieku


Środa 10 marca

10.00 Ks. dr hab J.Szymik Teologia jako nauka wiary, czyli sciencia sui generis
12.00 Ks. Prof. M. Rusecki - Rozum i wiara z perspektywy teologii fundamentalnej
15.00 O.Prof. J. A. Kłoczowski - Teologia rozumu i filozofia wiary
16.30 Dr W. Dłubacz, Mgr K. Krajewski - Quaestiones quodlibetales
19.00 Uroczysta kolacja


Czwartek 11 marca

8.15 Msza Św.
10.00 Prof. J. Jadacki - Zagadnienia racjonalności wiary
12.00 Prof. J. Gałkowski, Ks. Prof. J. Herbut, Ks. Prof. A. Maryniarczyk, Ks. Prof. M. Rusecki - Dyskusja panelowa: Aktualność propozycji św. Tomasza z Akwinu
14.00 Dr A. Buczek - Zakończenie Tygodnia

Autor: Daniel Bielski
Ostatnia aktualizacja: 07.12.2008, godz. 04:11 - Daniel Bielski