XLII Tydzień Filozoficzny
Bóg i Filozofia
6-9 marca 2000Poniedziałek 6 marca

12.15 Masza Św. (homilia - Ks. Dr P. Moskal)
15.00 Ks Prof. A. Szostek - Rektor KUL, R. Schmidt - Prezes Koła Filozoficznego Studentów KUL - Rozpoczęcie Tygodnia
15.30 Ks. Abp. Prof. J. Życiński - Problem Boga w nowej fizyce
17.00 Prof. W. Stróżewski - Jedna czy dwie wizje Boga: Pseudo Dionizy Areopagita, św. Tomasz z Akwinu
18.00 Koncert filozoficzny


Wtorek 7 marca

8.15 Msza Św.
10.00 Prof. A. B. Stępień, Prof. J. Perzanowski - Dwugłos:Racjonalność teizmu - prowadzący Dr J. Wojtysiak
12.00 Ks. Prof. A. Szostek - Doświadczenie człowieka otwarte na doświadczenie Boga
15.00 Prof. W. Galewicz - O teistycznej reinterpretacji najwyższego dobra
16.30 Prof. H. Kiereś - Problem sztuki tak zwanej religijnej
19.00 Uroczysta kolacja


Środa 8 marca

8.00 Msza Św.
10.00 S. Prof. Z. Zdybicka - Problematyka Boga we spółczesnej filozofii
12.00 O. Prof. E. I. Zieliński - Różne metafizyki a ten sam Bóg: św. Augustyn, św. Tomasz z Akwinu, bł. Jan Duns Szkot
15.00 Ks. Prof. S. Kowalczyk - Bóg a ewolucja
16.30 Prof. P. Jaroszyński - Globalizm - czy nowa religia?


Czwartek 9 marca

8.15 Msza Św.
10.00 O. Prof. J. A. Kłoczowski - Jak doświadczyć Boga: między mistyką a filozofią
12.00 Panel podsumowujący XLII Tydzień Filozoficzny - Bóg racją rozumnego działania ludzkiego - Prowadzący Ks. Dr P. Moskal
- Dr A Lekka - Kowalik - Nauka: poszukiwanie wszechwiedzy i wszechmocy?
- Ks. Dr A. Wierzbicki - Bóg jako ostateczna racja działania moralnego
- Dr W. Pyczek - Inspiracje religijne w sztuce współczesnej
- Dr W. Dłubacz - Religia w kulturze

Autor: Daniel Bielski
Ostatnia aktualizacja: 07.12.2008, godz. 04:12 - Daniel Bielski