XLIII Tydzień Filozoficzny
Człowiek wobec dobra
12-15 III 2001Poniedziałek 12 marca

12.15 Msza Św. (homilia - Ks. Prof. T. Styczeń)
15.00 Ks. Prof. A. Szostek - Rektor KUL, R. Schmidt - Prezes Koła Filozoficznego Studentów KUL - Rozpoczecie Tygodnia
15.30 O. Prof. M. A. Krąpiec - Dobro wspólne racją społeczności
17.00 Ks. Prof. A. Maryniarczyk - Bonum sequitur esse (rei)
19.00 Koncert filozoficzny


Wtrorek 13 marca

8.15 Msza Św.
10.00 Dr hab. A. Kijewska - O dobru najwyższym. Boecjusz o życiu filozofa
12.00 Prof. W. Galewicz - Fenomenologia dobra w dialogach Platona
15.00 S. Prof. Z. Zdybicka - Globalizm a dobro człowieka
16.30 Dr hab. W. Chudy - Prawda (prawdomówność) jako dobro konstytuujące wspólnotę
19.00 Uroczysta kolacja


Środa 14 marca

8.15 Msza Św.
10.00 Dr A. Andrzejuk, Ks. Dr hab. T. Biegasa - Dwugłos: Sytuacja tomistycznej filozofii moralnej w Polsce - prowadzenie Dr J. Wojtysiak
12.00 Prof. J. Gałkowski - Wolność a działanie
15.00 Prof. R. Legutko - Dobro a ład polityczny
17.00 Maraton filmowy


Czwartek 15 marca

8.15 Msza Św.
10.00 Ks. Prof. T. Ślipko - Niektóre współczesne dylematy etyczne
11.30 Ks. Dr J. Merecki - Podsumowanie Tygodnia
12.00 Nadanie Doktoratu Honoris Causa Prof. G. Reale - Mądrość antyczna lekarstwem na zło nękające współczesnego człowieka

Autor: Daniel Bielski
Ostatnia aktualizacja: 07.12.2008, godz. 04:13 - Daniel Bielski