XX Tydzień Filozoficzny Prawda we współczesnej wiedzy 21- 24 lutego 1977

21 II:
Prof. dr A. B. Stepień - Wprowadzenie do problematyki prawdy - aspekt teoriopoznawczy
Dyskusja

22 II:
o. prof. dr M. A. Krąpiec - Prawda w sensie transcendentalnym

23 II:
ks. prof. dr S. Kamiński - Prawdziwość jako kryterium naukowości poznania
ks. prof. dr S. Mazierski - Pojęcie prawdy w fizyce współczesnej

24 II:
doc. dr hab. W. Stróżewski - Prawda w sztuce
ks. mgr A. Wawrzyniak - Dziejąca się prawda w ujęciu M. Heideggera

 

Autor: Daniel Bielski
Ostatnia aktualizacja: 07.01.2009, godz. 13:07 - Daniel Bielski