XXII Tydzień Filozoficzny
Filozofia w Polsce w latach 1918-1978
26 lutego-1 marca 1979Prof. Dr hab. L. Borkowski - Logika formalna w szkole lwowsko-warszawskiej

Prof. I. Dąbska - Filozofia nauki w szkole lwowsko-warszawskiej(?)

Doc. Dr hab. J. Czerkawski - E. Gilson a filozofia współczesna

Prof. Dr hab. M. Gogacz - Filozofia tomistyczna we współczesnej Polsce

Dwugłos: Filozofia marksistowska we współczesnej Polsce
- Prof. Dr hab. A. B. Stępień - Materializm dialektyczny
- Dr A. Stanowski - Matrializm historyczny

Doc. Dr hab. D. Gierulanka - Próba charakterystyki fenomenologii w Polsce(?)

Ks. Prof. Dr S. Kamiński - Główne kierunki filozofii w Polsce 1928-1978

Autor: Daniel Bielski
Ostatnia aktualizacja: 07.12.2008, godz. 04:00 - Daniel Bielski