Koło Naukowe Studentów Prawa KUL zaprasza na XXIII Tydzień Prawników, który odbędzie się w dniach 20-24 kwietnia 2015 r.  W jego ramach przeprowadzonych zostanie szereg szkoleń, spotkań oraz konferencji poświęconych prawu. Ostatniego dnia weźmiemy udział w Wielkim Finale Gier Prawniczych.

Zob. szerzej...

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 25.10.2018, godz. 13:20 - Adam Jankowski