XXIV Tydzień Filozoficzny
Człowiek i społeczeństwo
23-26 lutego 1981Poniedziałek 23 lutego

15.00 O. Prof M. A. Krąpiec - Wykład inauguracyjny
17.00 Red. J. Turowicz - Dwie chrześcijańskie koncepcje społeczeństwa (J. Maritain, E. Mounier)


Wtorek 24 lutego

10.00 Doc. J. Czerkawski - Człowiek i społeczeństwo w filozofii G. Marcela
15.00 Dwugłos - Człowiek i społeczeństwo w filozofii J. P. Sartra i M. Heideggera - Doc. K. Michalski, Ks. Mgr A. Wawrzyniak
17.00 Prof. J. Sławińska Powołanie człowieka w twórczości Cz. Miłosza


Środa 25 lutego

10.00 A. Schaff,

Autor: Daniel Bielski
Ostatnia aktualizacja: 07.12.2008, godz. 04:01 - Daniel Bielski