Bieżące

28.11.2008 - 29.11.2008

Dwa początki. Wszechświat-życie

Koło Naukowe Studentów Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych zaprasza na X Jubileuszowe Ogólnopolskie Międzyuczelniane Seminarium Naukowe z cyklu Poznawanie Wszechświata pt. Dwa początki. Wszechświat-życie. Seminarium odbędzie się w dniach 28-30 listopada br. w Domu Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym.

4 grudnia br. o godz. 19.00 w Collegium Jana Pawła II, w sali C-1031 odbędzie się koncert Vlasta Karpenko (fortepian) i Anny Krawczyk (skrzypce), na który zaprasza Koło Filozoficzne Studentów. Wstęp wolny.

11 grudnia br. o godz. 9.30 w Gmachu Głównym, w sali GG-110 odbędzie się wręczenie Nagrody Skowyrów za rok 2008. Laureatem jest Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej. Nagrodę odbierze Dyrektor BEP IPN prof. Jan Żaryn.

27.11.2008 - 02.12.2008

Jak rozmawiać z Niemcami

Centrum Stosunków Międzynarodowych, Fundacja Rozwoju KUL zapraszają na spotkanie nt. Jak rozmawiać z Niemcami? z udziałem Kazimierza Wóycickiego, Waldemara Czachura, Grzegorza Janusza oraz Andrzeja Podrazy, które odbędzie się 2 grudnia br. o godz. 15.15 w Sali Kominkowej Lubelskiego Towarzystwa Naukowego (Pl. Litewski 2).

27.11.2008 - 11.12.2008

Spór o rozumienie filozofii

11 grudnia br. w Auli im. Stefana Kard. Wyszyńskiego odbędzie się XI Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne z cyklu Zadania współczesnej metafizyki, pt. Spór o rozumienie filozofii.

26.11.2008 - 02.12.2008

Wykład prof. Cesara Lamberta

2 grudnia br. Instytut Filologii Germańskiej zaprasza na wykład prof. Cesara Lamberta
z Katolickiego Uniwersytetu Maule (Talca, Chile). Gościnny wykład (w języku niemieckim)
pt. "Herausforderungen und Grenzen der Übersetzung. Eine Skizze aus praktischer Erfahrung" odbędzie się o godz. 11.00 w Collegium Norwidianum, s. CN-208.

2 grudnia br. o godz. 17.00 w Collegium Jana Pawła II, w sali C-220 odbędzie się spotkanie pt.„Koncepcja osoby w myśli św. Augustyna i Boecjusza. Jej historyczny kontekst, znaczenie i recepcja", zorganizowane w ramach Konwersatorium Myśli Karola Wojtyły - Jana Pawła II, na które zaprasza Instytut Jana Pawła II.

Instytut Teologii Moralnej KUL zaprasza na sympozjum pt. Prawa człowieka. Przesłanie moralne Kościoła, zorganizowane w 60. rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, która odbędzie się 5 grudnia br., w Collegium Jana Pawła II, w sali C-1031.

24.11.2008 - 09.12.2008

Naturalne planowanie rodziny

9 grudnia 2008 r. w auli im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego odbędzie się sympozjum
pt. Naturalne planowanie rodziny "szansa rozwoju człowieka czy moralny balast przeszłości?", zorganizowana przez Instytut Nauk o Rodzinie.

Szczegóły

28 listopada br. o godz. 15.00 w Collegium Norwidianum, w sali CN-208 odbędzie się konferencja
pt. Rosja - Gruzja - Konflikt regionalny? - Konflikt globalny?

10 grudnia br. o godz. 15.00 w Dworku Staropolskim na Poczekajce odbędzie się sesja naukowa
pt. Mistrzowie z okazji jubileuszu pracy dydaktyczno - naukowej Ojca Profesora dr hab. Edwarda Iwo Zielińskiego OFMConv, zorganizowana przez Katedrę Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej.

24.11.2008 - 12.12.2008

Wykłady prof. Hartmuta Eggerta

W dniach 1-12 grudnia 2008 r. Instytut Filologii Germańskiej zaprasza na wykłady
prof. Hartmuta  Eggerta
(Freie Universität Berlin).

W dniach 27-28 listopada br. w Collegium Jana Pawła II, w sali C-1031 Instytut Badań nad Antykiem Chrześcijańskim KUL oraz Katedra Historii Rodziny Chrześcijańskiej INOR organizują sympozjum patrystyczne nt. Małżeństwo, rodzina i wychowanie w nauczaniu św. Jana Chryzostoma, połączone z wręczeniem Księgi Pamiątkowej ks. prof. dr. hab. Stanisławowi Longoszowi z okazji 70. rocznicy jego urodzin.

3 grudnia br. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbędzie się II AKCJA INFORMACYJNA NA TEMAT DAWSTWA SZPIKU.

W dniach 1-2 grudnia br. w auli im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego odbędzie się konferencja naukowa pt. KUL wobec wyzwań XX wieku: 1918-1989, zorganizowana w ramach obchodów 90-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Instytut Geografii Historycznej Kościoła w Polsce KUL oraz Biuro Historyczne przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych zapraszają na  38. ogólnopolską konferencję historyków zakonnych, pt. Prawo instrumentem walki z Kościołem i zakonami w PRL, która odbędzie się w dniach 28-29 listopada 2008 r. w Warszawie  w Domu Pielgrzyma „Amicus” im.
ks. Jerzego Popiełuszki, ul. Hozjusza 2, (na Żoliborzu przy kościele św. Stanisława Kostki).

5 grudnia br. o godz. 12.00 w auli im. Stefana Kard. Wyszyńskiego KUL odbędzie się wykład
prof. Karola Modzelewskiego
(Uniwersytet Warszawski, PAN) pt. Filar świata. Opieka bogów
i kult pogański w ustroju germańskich i słowiańskich plemion.
To kolejny wykład w ramach zorganizowanego przez Instytut Historii KUL cyklu wykładów otwartych pod honorowym patronatem JE abp. Józefa Życińskiego, metropolity lubelskiego, Wielkiego Kanclerza KUL.

17.11.2008 - 29.11.2008

Medal za Zasługi dla KUL

29 listopada br. odbędzie się uroczystość wręczenia Medalu za Zasługi dla KUL oraz Księgi Pamiątkowej prof. dr hab. Stanisławowi Olczakowi.

Wkrótce

Wykłady kard. MuelleraNa zaproszenie Wydziału Teologii na KUL gości kard. Gerhard Ludwig Müller, prefekt Kongregacji Nauki Wiary w latach 2012–2017. W dniach 8-19 października 2018 roku kardynał wygłosi cykl wykładów "Wartości chrześcijańskie a wyzwania współczesności". Wykłady będą prowadzone w języku niemieckim, hiszpańskim, włoskim i angielskim.

W dniach 13 - 21 października br. gośćmi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II będą - po raz kolejny - studenci z University of Notre Dame w USA.

Dziesięciodniowy program przygotowany specjalnie dla studentów jednego z najbardziej prestiżowych katolickich uniwersytetów na świecie zatytułowany jest The Church in Poland, Iconography, and John Paul II on the Human Person.

 

Więcej

14.10.2018 - 03.12.2018

XIX Akcja „Polacy-Rodakom”

Polacy-rodakomSpołeczność akademicka KUL nie pozostaje obojętna na los Polaków za wschodnią granicą. W ramach akcji „Polacy-Rodakom”, organizowanej przez Senatora RP Stanisława Gogacza, od 15 października do 3 grudnia 2018 r., prowadzona będzie zbiórka produktów spożywczych oraz zabawek-przytulanek. Zebrane produkty posłużą do przygotowania paczek świąteczno-noworocznych, które trafią do polskich rodzin mieszkających za wschodnią granicą, m.in. na Ukrainie.

 

Więcej

Linguistics Beyond and Within 2018Katedra Językoznawstwa Stosowanego, Katedra Językoznawstwa Teoretycznego, Katedra Filologii Celtyckiej oraz Katedra Językoznawstwa Porównawczego Angielsko-Polskiego Instytutu Filologii Angielskiej KUL zapraszają do wzięcia udziału w szóstej  Międzynarodowej Konferencji Językoznawczej Linguistics Beyond and Within 2018:  Old Answers – New Questions, or Where the Obvious Still Puzzles, która odbędzie się 18-19 października 2018 r. w Centrum Transferu Wiedzy KUL.

 

Więcej

Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej KUL, Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji KUL oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie zapraszają na konferencję „Nowatorstwo, innowacje i eksperymenty pedagogiczne w świetle podstawy programowej i aktów prawnych” , która odbędzie się 18 października 2018 r. o godz. 10.00 w Centrum Transferu Wiedzy, aula CTW-114.

antyk_pazdziernik_2018 Zarząd Komisji Badań nad Antykiem Chrześcijańskim, Katedra Historii Sztuki Wczesnochrześcijańskiej i Tradycji Antycznej oraz Katedra Patrologii Greckiej i Łacińskiej zapraszają na posiedzenie naukowe z referatem dr. Henryka Kowalskiego (UMCS) pt. „Bellum impium w starożytnym Rzymie”. Posiedzenie rozpocznie się w czwartek 18 października 2018 roku. o godzinie 18.00 w sali GG-243 w Gmachu Głównym KUL.