XXV Tydzień Filozoficzny
Człowiek w procesie dziejowym
21-24 lutego 1983Dwugłos: Ks. DR A. Bronk, DR S. Majdański - Kategoria dziejowości wobec filozofii klasycznej

Ks. Mgr A. Wawrzyniak - Dziejowość człowieka

Ks. Prof. S. Kamiński - Koncepcje filozofii dziejów

S. Prof. Z. Zdybicka - Utopia-przyszłość-nadzieja

Ks. Cz. Bartnik - Problem historii indywiduum

O. Prof. M. A. Krąpiec - Chrześcijaństwo-wspólne dobro Europy

J. Szacki - Dziedzictwo historyczne a tradycje

L. Nowak - Jednostka i klasa w procesie historycznym

Autor: Daniel Bielski
Ostatnia aktualizacja: 07.12.2008, godz. 04:02 - Daniel Bielski