Katedra Filozofii Prawa i Praw Człowieka KUL oraz Koło Filozoficzne Studentów KUL zapraszają do udziału w XXVI Ogólnopolskim Sympozjum Arystotelesowskim pt. Główne pojęcia filozofii Arystotelesa, które odbędzie się 21 listopada 2015 r. w Domu Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą - ul. Puławska 94, Kazimierz Dolny.

 

Program 

 

 • 11.00 Otwarcie Sympozjum
 • 11.15 Wykład otwierający: dr hab. Włodzimierz Dłubacz - Zagadnienie ruchu w filozofii
  • 11.45 Dyskusja, przerwa kawowa
 • 12.00 mgr Marcin Garbowski (KUL) - Arystotelesowska koncepcja politeji w zderzeniu z postępem technicznym - czy możliwa jest realizacja założeń klasycznej koncepcji polityki w post-nowoczesnym świecie?
 • 12.15 ks. mgr Łukasz Libowski (KUL) - Kátharsis. Skąd spór o Arystotelesowskie rozumienie pojęcia oczyszczenia?
 • 12.30 mgr Mikołaj Turyk (KUL) - Czy Arystotelesa koncepcja (nie)skończoności aktualnej implikuje nieśmiertelność człowieka? Próba analizy Arystotelesa teorii skończoności i nieskończoności
  • 12.45 Dyskusja
  • 13.00 Obiad
 • 14.00 dr hab. Henryk Kiereś - Arystotelesa koncepcja polityki w świetle tradycji
 • 14.30 mgr Natalia Turkiewicz (KUL) - Myśl Arystotelesa a komputystyka europejska na przykładzie Computus Chirometralis Jana z Głogowa
 • 15.00 mgr Piotr Biłgorajski (KUL) - O kilku błędnych założeniach arystotelesowskiej fizyki
  • 15.15 Dyskusja
  • 15.30 Zamknięcie Sympozjum

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2016, godz. 11:31 - Andrzej Zykubek