XXVI Tydzień Filozoficzny
Ontologia we współczesnej filozofii
20-23 lutego 1984



Prof. J. Czerkawski - Otwarcie Tygodnia Filozoficznego

Prof. A. B. Stępień - Ontologia i metafizyka

Ks. Prof. S. Kamiński - Pozycja teorii bytu w filozofii

O. Prof. M. A. Krąpiec - Rzeczywistość i język naturalny

A. Synowiecki - Problem statusu ontologii w pracach Marksa i Engelsa

Ks. Prof. J. Życiński - Implikacje ontologiczne w teoriach fizykalnych

Dr T. Ruciński - Ontyczny status świadomości w wybranych systemach filozofii indyjskiej

Autor: Daniel Bielski
Ostatnia aktualizacja: 07.12.2008, godz. 04:03 - Daniel Bielski