ukraina_kul_plakat_2014_1

Katedra Socjologii Prawa i Moralności

Instytut Socjologii

Wydział Nauk Społecznych

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

zaprasza na

XXXII Dni Praw Człowieka

Wojna na Ukrainie w perspektywie praw człowieka

9-10 grudnia 2014

Konferencja odbędzie się w sali C-1031 i C-737 Collegium Jana Pawła II KUL

Al. Racławickie 14 (wejście od ul. H. Łopacińskiego)

 

Program konferencji


9 grudnia (wtorek) C-1031 (X p.)


12.45

Otwarcie Dni, ks. prof. Stanisław Fel, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych KUL

Wprowadzenie, prof. Krzysztof Motyka, KUL


Sesja I 12.45 – 14.45
Przewodniczy prof. Anna Przyborowska-Klimczak, UMCS

Sun Tzu, Clausewitz i wojna na Ukrainie. Między teorią a praktyką, prof. Wojciech Gizicki, KUL
Ukraina – Krym – Rosja. Rozważania z zakresu aksjologii prawa, dr Anna Kociołek-Pęksa, SGSP, prof. Jerzy Menkes, SGH
Ruskie separatyzmy w kontekście podziałów cywilizacyjno-kulturowych Ukrainy, prof. Włodzimierz Osadczy, KUL
Status prawny konfliktu we wschodniej Ukrainie i jego implikacje prawno-społeczne, mgr Iryna Kozak, KUL

Dyskusja


Sesja II 15.30 – 17.15
Przewodniczy prof. Michał Balcerzak, UMK

Struktura i skala naruszeń praw człowieka na Ukrainie w świetle raportów Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka, dr Anna Szarek-Zwijacz, KUL

Naruszenie praw i wolności politycznych podczas konfliktu na Ukrainie, mgr Marta Cymerman, UKSW

Prawno-polityczne podstawy przyłączenia Krymu do Federacji Rosyjskiej w świetle doktryny rosyjskiej, dr Andrzej Pogłódek, UKSW
The Seafarers’ Labour and Social Rights in the Occupied Crimea, prof. Borys Babin, Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki

Dyskusja


Sesja III 17.30 – 19.15
Przewodniczy prof. Jerzy Menkes, SGH

Rosyjska wizja praw człowieka w świetle konfliktu we wschodniej Ukrainie, Adam Sobkowiak, UWr.

Ochrona praw człowieka jako element rosyjskiej wojny propagandowej na Ukrainie, dr Andrzej Szabaciuk, KUL

Gdzie i jak mogą się skarżyć uczestnicy konfliktu na Ukrainie?, prof. Ireneusz C. Kamiński, INP PAN
Konflikt ukraińsko-rosyjski przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, mgr Kornelia Anna Grabowska, UMK
Konflikt z Rosją a postawy i uczucia na zachodzie Ukrainy, prof. Jacek Kurczewski, UW, mgr Paweł Orzechowski, UW
Dyskusja

 

 

10 grudnia (środa) C-737 (VII p.)


Sesja IV 9.30 – 11.10
Przewodniczy dr Wojciech Staszewski, KUL

Wojna rosyjsko-ukraińska 2014: zniszczenie międzynarodowych podstaw bezpieczeństwa i prawa, prof. Sergij Trojan, Dyplomatyczna Akademia Ukrainy
Koncepcja bezpiecznego kraju trzeciego i problem powrotów obywateli Ukrainy do kraju pochodzenia, dr Anna Kosińska, KUL
Analiza ochrony praw Tatarów krymskich po ogłoszeniu aneksji Krymu przez Rosję, dr Vita Zahurovska, UKSW
Ludowe republiki Donbasu – granice prawa do samostanowienia narodów a fenomen quasi-państw, mgr Tomasz Grzywaczewski, UŁ

Dyskusja


Sesja V 11.25 – 12.45
Przewodniczy prof. Andrzej Podraza, KUL
Wojna na Ukrainie i wolność prasy. Czy ukraińskie prawo prasowe spełnia standardy międzynarodowe?, prof. Jacek Sobczak, SWPS, prof. Witold Sobczak, UZ
Rola polskich mediów w relacjonowaniu konfliktu ukraińskiego, mgr Maciej Maciejowski, UKSW
Zaginięcia na Ukrainie – skargi do organów międzynarodowych oraz reakcje ONZ i OBWE, mgr Grażyna Baranowska, Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN
Skuteczność instrumentu skargi międzypaństwowej w systemie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Uwagi na kanwie skargi Ukrainy przeciwko Rosji, mgr Adam Ploszka, UW

Dyskusja


Sesja VI 13.00 – 14.30
Przewodniczy prof. Krzysztof Motyka, KUL

Działania NATO i OBWE w kontekście kryzysu ukraińskiego, mgr Marcin Wróblewski, Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Kto strzelał, a kto odpowie? Kwalifikacja prawna tragedii MH17, mgr Tomasz Lachowski, UŁ

Podpisanie i prowizoryczne stosowanie części politycznej Układu Stowarzyszeniowego jako wyraz wsparcia UE dla ochrony praw człowieka podczas wojny na Ukrainie, mgr Ivanna Kolisnyk, INP PAN, ALK

Rewolucja godności w Ukrainie: zasadnicze etapy rozwoju, prof. Ałła Kyrydon, Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej

Dyskusja


14.30 Zamknięcie Dni, prof. Arkadiusz Jabłoński, Dyrektor Instytutu Socjologii KUL

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 07.11.2016, godz. 01:30 - Tomasz Peciakowski