XXXIV Tydzień Filozoficzny Czy filozofia służy człowiekowi? 22- 25 marca 1993

 

Poniedziałek 22 III
12.15 Msza Św.
15.00 Uroczyste otwarcie obrad Tygodnia przez J. M. Rektora KUL
15.15 prof. J. Czerkawski - Filozof a społeczeństwo
17.00 dr K. Wroczyński - Człowiek jako podmiot prawa


Wtorek 3 III
10.00 prof. I. Lazari - Pawłowska - Czy i jak etyka służy człowiekowi?
12.00 prof. A. Półtawski - Fenomenologiczna wizja człowieka
16.00 s. prof. Z. Zdybicka - Homo religiosus versus homo political


Środa 4 III
10.00 o. prof. M. A. Krapiec - Czy i jak filozofować?
12.00 o. prof. J. Kłoczowski - Filozof religii - kapłan czy błazen?
16.00 prof. K. Olbrycht - Rola filozofii w wychowaniu
18.30 Uroczysta kolacja

Czwartek 5 III
10.00 dr H. Kiereś - Modernizm - postmodernizmm
12.00 dr hab. P. Jaroszyński - Filozofia czy gnoza?
14.00 ks. prof. A. Bronk - Podsumowanie obrad Tygodnia

 

Autor: Daniel Bielski
Ostatnia aktualizacja: 07.01.2009, godz. 13:21 - Daniel Bielski