XXXVII Tydzień Filozoficzny
Spór o przedmiot filozofii - rzeczywistość czy znak
13-16 marca 1995
Poniedziałek 13 marca

12.15 Msza Św.
15.00 Ks. Rektor S. Wielgus - Otwarcie Tygodnia
15.30 Prof. J. Czerkawski - Filozofia bytu a filozofia analityczna
17.00 Prof. J. Jadacki - O pojęciu istoty


Wtorek 14 marca

10.00 O. Prof. M. A. Krąpiec - Rzeczywistość czy znak?
12.00 Prof. A. B. Stępień - Byt czy znak?
15.00 S. Prof. Z. Zdybicka - Sacrum czy Bóg?
17.00 Prof. R. Tokarczyk - Polskie spory o potrzebę filozofii prawa
19.00 Spotkanie dyskusyjne połączone z promocją książki dr W.Dłubacza: "O kulturę filozofii" - Czym jest filozofia


Środa 15 marca

10.00 Dr K. Wroczyński - Lex czy ius? Konstytucyjne dylematy
12.00 Dr hab. H. Kiereś - Sacrum w sztuce
15.00 Prof A. Węgrzecki - Między znakiem a rzeczywistością. Impresje aksjologiczne
17.00 Dr W. Dłubacz i Dr P. Gutowski - Konwersatorium
19.00 Uroczysta kolacja


Czwartek 16 marca

10.00 Ks. Prof. A. Szostek - Spór o przedmiot etyki
12.00 Prof P. Jaroszyński - Filozofia czy ideologia?
13.30 Ks. Dr hab. A. Maryniarczyk - Podsumowanie i zakończenie Tygodnia

Autor: Daniel Bielski
Ostatnia aktualizacja: 07.12.2008, godz. 04:07 - Daniel Bielski