Corocznie, od 38 lat, Koło Studentów Socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego organizuje ogólnopolskie sympozjum kulturalno-naukowe, powszechnie znane jako Dni Społeczne. Jest to trzydniowa konferencja, której głównymi punktami programu są prelekcje naukowców z polskich i zagranicznych uczelni oraz panele dyskusyjne z udziałem ekspertów, znawców poruszanych zagadnień. Dotychczas podejmowaliśmy tematykę rodziny, młodzieży, religijności, reklamy, informacji, mediów i społeczeństwa wirtualnego, bezrobocia oraz postępu. W roku 2003 wydana została na tej podstawie książka pt. "Społeczeństwo wirtualne - Społeczeństwo informacyjne".

W tym roku Dni Społeczne (których współorganizatorem jest po raz pierwszy Studio Optyczne Orange w Lublinie) noszą tytuł "Społeczeństwo @nno domini 2009 - kierunki przemian społecznych" i odbędą się w dniach 20-23 kwietnia 2009 r. Podczas czterodniowego sympozjum zaproszeni goście - reprezentanci różnych środowisk naukowych i światopoglądowych (m.in. Grzegorz Kołodko, Bronisław Gołębiowski, Zbigniew Izdebski, Roman Polko) będą zastanawiać się, jakie zmiany w społeczeństwie polskim dokonały się na przestrzeni ostatnich dwóch dekad.

Tematy będą dotyczyć takich zagadnień jak seksualność Polaków, rola rodziny w dzisiejszym społeczeństwie, problemy współczesnej władzy, zagrożenia cyberterroryzmu i wielu innych. Różnorodność prezentowanych poglądów zaproszonych prelegentów będzie gwarantować wysoki poziom dyskusji o współczesnej Polsce.


Szczegółowy plan konferencji znajduje się tutaj.

 

Sponsorzy Dni Społecznych

mpwik_logo_small_74orange_studio_logo_small_119quality_music_logo_small_74

 

Autor: Tomasz Gabłoński
Ostatnia aktualizacja: 24.11.2009, godz. 02:59 - Tomasz Gabłoński