Jakie jest pochodzenie związku frazeologicznego: żyć na kocią łapę?

 

W słownikach frazeologicznych związek ten opatrzony jest kwalifilakatorem: potoczny albo pospolity. To znaczy, że funkcjonuje w języku codziennym, nieoficjalnym. Wiele tego typu związków frazeologicznych opartych jest na obserwacji świata, szczególnie świata zwierząt i przypisywaniu im pewnych cech, które tak naprawdę są właściwościami ludzi, np. to, że lis jest chytry, koń silny, a osioł nie grzeszy mądrością itp. Można powiedzieć, że działa tu prawo analogii, która z jednej strony powoduje antropomorfizację świata zwierząt, z drugiej zaś - metafory zwierzęce stosuje się do opisu ludzi. Wykorzystali je bajkopisarze, np. Ezop, La Fontaine.

Zwrot żyć na kocią łapę powstał zapewne wskutek  obserwacji podobnej do wyżej przedstawionych, mianowicie kot (w odróżnieniu np. od psa) jest stworzeniem niezależnym: przychodzi do swojego pana, kiedy ma na to ochotę i odchodzi, kiedy chce. Przypisywanie kotu cechy niestałości, ograniczonego zaufania i małej wierności prawdopodobnie stoi u podstaw wspomnianego frazeologizmu.

Autor: Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Ostatnia aktualizacja: 31.01.2013, godz. 10:41 - Natalia Sosnowska