W 1987 r. ukończył VI Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Sierpińskiego w Gdyni. W latach 1990-1991 pracował w Połczyńskim Domu Kultury. Był pomysłodawcą, redaktorem naczelnym i wydawcą lokalnego periodyku „Jota”, będącego forum prezentacji tekstów publicystycznych i poetyckich. W 1991 r. rozpoczął studia na wydziale teologii KUL i w 1996 r. uzyskał tytuł magistra w zakresie historii Kościoła, na podstawie pracy o historii Ruchu Szensztackiego w Polsce, napisanej pod kierunkiem księdza dra Janusza Dyla. W 1995 r. był współzałożycielem fundacji „Fuga Mundi”, zajmującej się pomocą osobom niepełnosprawnym, niesamodzielnym społecznie i ich rodzinom. W latach 1999-2005 wykładał historię Kościoła powszechnego w Kolegium Filozoficznym oo. Karmelitów Bosych w Lublinie, a w 2000 r. prowadził wykłady w dominikańskim Kolegium św. Tomasza z Akwinu w Kijowie. Równocześnie studiował w Instytucie Historii Kościoła KUL, gdzie w 2003 r. uzyskał tytuł doktora teologii w zakresie historii Kościoła – na podstawie dysertacji dotyczącej dziejów zakonów i zgromadzeń męskich na terenie diecezji lubelskiej w latach 1918-1939, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Stanisława Wilka SDB. W latach 2008-2010 wykładał na Wydziale Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku. W latach 1999-2011 pracownik Instytutu Leksykografii KUL, w tym latach 2009-2011 jako koordynator do spraw badań naukowych. Od 2011 adiunkt naukowy w Ośrodku Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL.

Członek Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, wiceprezes Polskiego Związku Katolicko-Społecznego.

 

e-mail: pawel.janowski@kul.pl

Autor: Paweł Sieradzki
Ostatnia aktualizacja: 11.10.2011, godz. 11:09 - Paweł Sieradzki