Urodził się 8 grudnia 1976 r. w Żmerynce na Podolu. Po uzyskaniu matury w 1993 r. rozpoczął studia na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1996 r. podjął drugi kierunek studiów w Instytucie Historii na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL. W roku akademickim 2000-2001 uczęszczał do Francusko-Polskiej Podyplomowej Szkoły Organizacji i Zarządzania przy Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej zdobywając dyplom Master en management Européen. W latach 2001-2006 odbył studia doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, uwieńczone pracą doktorską napisaną pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Stanisława Wilka. Temat rozprawy: „Rzymskokatolicka diecezja kamieniecka w latach 1918-1941”. Od 2004 roku prowadzi zajęcia z Historii Kościoła w Instytucie Nauk Religijnych Diecezji Kamieniecko-Podolskiej w Gródku na Podolu (Ukraina). W 2005 roku uczestniczył w konferencjach naukowych zorganizowanych przez Instytut Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL, gdzie wygłosił referaty: Szkolnictwo polskie a Kościół rzymskokatolicki na Podolu w latach 1916-1938 i Zaangażowanie duchowieństwa polskiego na rzecz Kościoła katolickiego na Ukranie Radzieckiej w okresie międzywojennym (na przykładzie diecezji kamienieckiej). Od października 2006 roku – pracownik Instytutu Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL na stanowisku asystenta naukowego. Tematem zainteresowań naukowych są dzieje Kościoła katolickiego na Ukrainie, zagadnienia polonijne (zwłaszcza historia i losy Polaków na Wschodzie), współczesna sytuacja Kościoła katolickiego i polskiej mniejszości w krajach byłego ZSRR.

e-mail: witalis@kul.pl

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 25.06.2014, godz. 13:16 - Paweł Janowski