Stylianos Harkiakanakis urodził się 29 grudnia 1935 r. w Réthimno na Krecie. W 1958 r. ukończył studia teologiczne na wyspie Chálki. Wtedy też przyjął święcenia kapłańskie. Dalszą naukę w zakresie filozofii i teologii kontynuował w Bonn. W 1965 r. został profesorem teologii Uniwersytetu Ateńskiego. Rok później otrzymał funkcję przełożonego monasteru Vlatodon w Tesalonikach. W latach 1969 – 1975 wykładał teologię na Uniwersytecie w Tesalonikach. 6 grudnia 1973 r. został wyświęcony na metropolitę Militoupolis, sprawującego zwierzchność nad północną Grecją. Niespełna dwa lata później wybrano go arcybiskupem Australii. W tej roli aktywnie działał na rzecz dialogu pomiędzy różnymi grupami chrześcijan. Swoje starania skupiał przede wszystkim na pojednaniu miedzy kościołami: prawosławnym, katolickim i anglikańskim. Jednym z największych sukcesów abp. Australii jest doprowadzenie do otwarcia Saint Andrew’s Greek Orthodox Theologicał College, którego zwierzchnikiem pozostaje do dziś. Abp. Stylianos Harkiakanakis jest także zdolnym poetą, jego utwory zostały nagrodzone w 1980 r. Nagrodą Poetycką, przyznawaną przez Uniwersytet w Atenach.

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 23.07.2008, godz. 11:23 - Liliana Kycia