Okładkę na dokumenty można pobrać z portierni każdego gmachu KUL,
w którym znajduje się dziekanat.

Okładkę, poza życiorysem, należy wypełnić WYRAŹNYM DRUKOWANYM PISMEM W KOLORZE NIEBIESKIM używając tylko WIELKICH LITER – WERSALIKÓW.

  • Na pierwszej stronie okładki należy wkleić fotografię legitymacyjną.
  • Dane osobowe prosimy uzupełnić zgodnie z brzmieniem zawartym w dowodzie osobistym, a datę urodzenia w kolejności: dzień-miesiąc-rok.

Numer albumu, datę wpływu oraz blok spis dokumentów wypełnia Uczelnia.

Życiorys, który jest częścią okładki na dokumenty, trzeba wpisać tekstem ciągłym uwzględniając informacje dotyczące:

  • daty i miejsca urodzenia;
  • sytuacji rodzinnej (czy rodzice żyją?, ich wykształcenie i zawody aktualnie wykonywane, dane osobowe oraz adres ewentualnego opiekuna);
  • wykształcenia (nazwy szkół i uczelni, daty ukończenia, ilość ukończonych semestrów - jeśli nauka nie była ukończona);
  • zainteresowań i osiągnięć;
  • przynależności do organizacji, wspólnot i zgromadzeń zakonnych (pełne nazwy).

Proszę pamiętać o podpisie pod życiorysem.

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 23.06.2011, godz. 13:48 - Andrzej Zykubek