Okładkę na dokumenty można pobrać z portierni każdego gmachu KUL,
w którym znajduje się dziekanat.

 

Okładkę, poza życiorysem, należy wypełnić WYRAŹNYM DRUKOWANYM PISMEM W KOLORZE NIEBIESKIM używając tylko WIELKICH LITER – WERSALIKÓW.

  • Na pierwszej stronie okładki należy wkleić fotografię legitymacyjną.
  • Dane osobowe prosimy uzupełnić zgodnie z brzmieniem zawartym w dowodzie osobistym, a datę urodzenia w kolejności: dzień-miesiąc-rok.
  • Nazwa Wydziału i kierunku powinna być zgodna z zapisem zawartym w formularzu potwierdzającym podjęcie studiów.
  • Numer albumu, datę wpływu oraz blok spis dokumentów wypełnia Uczelnia.
  • Okładka na dokumenty zawiera miejsce na wpisanie życiorysu. Jego uzupełnienie nie jest obowiązkowe.

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 25.06.2012, godz. 13:23 - Andrzej Zykubek