Paul Mikat urodził się 10 grudnia 1924 r. w Schgerferde k. Wartburga (Niemcy). Studiował teologię katolicką, germanistykę, historię sztuki i prawo. W 1954 r. obronił doktorat w zakresie prawa na Uniwersytecie w Bonn. Dwa lata później uzyskał habilitację, a w 1957 r. otrzymał tytuł profesora zwyczajnego na Uniwersytecie w Würzburgu. W roku 1965 rozpoczął pracę w Ruhr – Uniwesität w Bochum. W badaniach naukowych skoncentrował się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z prawem małżeńskim, rodzinnym oraz historią prawa. Jest członkiem Reńsko – Westfalskiej Akademii Nauk oraz Austriackiej Akademii Nauk.
Pracę naukową połączył z karierę polityczną. W latach 1962 – 1966 był ministrem wyznań Nadrenii – Westfalii, a w okresie 1969 – 1987 r. zasiadał w Bundestagu z ramienia CDU.
Wśród licznych funkcji pełnionych przez Paula Mikata należy wymienić członkostwo w: Kuratorium Fundacji Volkswagena, Zarządzie Fundacji Petera Klöckera oraz Kuratorium Fundacji Alfrieda Kruppa von Bohlen.
W 1990 r. prof. Paul Mikat przeszedł na emeryturę. Zmarł 2011 r.

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 12.06.2012, godz. 08:48 - Liliana Kycia