Stanley (Stanisław) Haidasz urodził się 4 marca 1923 r. w Toronto w rodzinie polskich emigrantów ze Stanisławowa. W 1951 r. ukończył studia medyczne na Uniwersytecie w Toronto, a następnie specjalizację w dziedzinie kardiologii na Uniwersytecie w Chicago. Przez lata aktywnie działał na rzecz kanadyjskiej Polonii. W latach 1954 – 1955 był prezydentem Kongresu Kandyjsko – Polskiego. W 1957 r. rozpoczął karierę polityczną, startując w wyborach do parlamentu z ramienia Partii Liberalnej. W Parlamencie Federalnym zasiadał przez kilka kolejnych kadencji. W latach sześćdziesiątych stał na czele misji kanadyjskiej przy Światowym Organizacji Zdrowia w Genewie. Występował jako przeciwnik stosowania pigułek antykoncepcyjnych i przerywania ciąży. W parlamencie kanadyjskim jako pierwszy złożył projekt ustawy w sprawie ochrony powietrza i wód. Był też delegatem w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ oraz reprezentował parlament w Radzie Północnoatlantyckiej. W 1972 r. został mianowany sekretarzem stanu, odpowiedzialnym za kwestie wielokulturowości Kanady. W latach 1978 – 1998 zasiadał w Senacie (był pierwszym senatorem polskiego pochodzenia). Dzięki jego poparciu KUL otrzymał przywilej zbierania ofiar na terenie Kanady, co wydatnie przyczyniło się do powstania Collegium Jana Pawła II. Obecnie Stanley Haidasz przebywa na emeryturze. Zmarł w 2009 r.

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 12.06.2012, godz. 08:48 - Liliana Kycia